Poštovani kolegice i kolege, 
 
obavještavamo Vas da su Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju, Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu i Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskog liječničkog zbora donijeli preporuke o cijepljenju protiv Covid-a 19 i planiranju trudnoće, medicinski potpomognutoj oplodnji i trudnoći. Molimo Vas da preporuke preuzmete ispod ovog teksta.
Temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu će izrađivati smjernice za dijagnostiku, liječenje i prevenciju kliničkih stanja od posebne važnosti za granu perinatologije. Izrađene su Smjernice za pisanje smjernica te je izrađen plan donošenja smjernica. Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu nastojat će smjernice izrađivati i dopunjavati u skladu s postojećim mogućnostima zdravstvenoga sustava u Republici Hrvatskoj u svrhu pružanja što bolje zdravstvene zaštite trudnica i njihove djece.
 

Prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije mršavost, normalna, prekomjerna tjelesna težina i pretilost su defi nirani prema indeksu tjelesne mase. Mršavost, prekomjerna tjelesna težina i pretilost u trudnoći povećavaju rizik za lošiji majčin i perinatalni ishod. Cilj istraživanja je bio analizirati utjecaj indeksa tjelesne mase kod žena prije i za vrijeme trudnoće i prirasta težine tijekom trudnoće na pojavu majčinog i neonatalnog pobola.

Poštovani kolegice i kolege, zbog velikog interesa za tekstualne materijale simpozija „Opstetrički šok", održanoga 19. ožujka 2016. godine u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ donosimo Vam materijale koje možete preuzeti ovdje

Probavni sustav neonatusa posjeduje svoje anatomske i fiziološke karakteristike koje se razlikuju od onih u starijoj dječjoj i odrasloj dobi. Najčešća patološka stanja probavnog sustava koja se manifestiraju u novorođenačkom periodu uključuju razvojne anomalije, stanja nastala kao posljedica nezrelosti i genetskih bolesti. U svrhu što točnije i pravovremene dijagnoze istih potrebna je bliska suradnja kliničara s radiologom.

Najčešći poremećaji probavnog sustava u novorođenačkom periodu su atrezija jednjaka i traheoezofagealna fistula, zatim atrezije i stenoze duodenuma i tankog crijeva, poremećaji rotacije i fiksacije, mekonijski ileus, nekrotizirajući enterokolitis, Hirschprungova bolest te anorektalne atrezije.

Endotelin – 1 (ET-1) je član obitelji endotelina koja se sastoji od tri peptida , ET-1, ET-2 i ET-3, a kodirana je genima na različitim kromosomima. Endotelini imaju središnju ulogu u regulaciji tonusa krvnih žila. Osim spomenute, najpoznatije druge funkcije su regulacija staničnih procesa poput invazije, proliferacije, migracije i apoptoze. U odnosu na netrudno stanje, normalna trudnoće povezana je s oko 60% nižom koncentracijom ET-1 u plazmi. U trudnoća kompliciranih preeklampsijom povećana je razina ET-1 u krvi majke što odgovara vrijednostima u netrudnom stanju.

Kefalhematom je nakupina krvi između lubanjske kosti i periosta, i ovisno o svojoj kliničkoj prezentaciji, može pripadati činiteljima perinatalnog rizika.

Cilj ovog rada je prikazati najčešće ultrazvučne (UZV) promjene mozga u novorođenčadi s kefalhematomom i procijeniti eventualni neurorizik u ispitivanoj populaciji.

Metode. Retrospektivno su analizirane UZV promjene mozga u zdrave donošene novorođenčadi s kefalhematomom, te pridruženi anamnestički 

i klinički činitelji rizika. Obuhvaćeno je 2970 ispitanika tijekom jedne kalendarske godine u rodilištu naše ustanove.