IZBORNA SKUPŠTINA HDPM-a

Poštovani članovi HDPM-a,

Obavještavamo Vas da će se izborna skupština Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora održati u srijedu, 13. rujna 2017. godine s početkom u 10 sati u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta (Ul. Viktora cara Emina 6, 51410, Opatija).

 

VIŠE

Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora:
Podaci za uplatu članarine:
IBAN: HR 7423600001101214818 poziv na broj 268-33
Svrha: članarina HDPM
Adresa: HDPM, Subićeva ulica 9, 10000 Zagreb, HR

Časopis Gynaecologia et Perinatologia:
Podaci za uplatu pretplate:
IBAN: HR7423600001101214818, poziv na broj 268-90
Svrha: Pretplata GynaecolPerinatol
Adresa: HDPM, Subićeva ulica 9, 10000 Zagreb, HR 

Web časopis

  


Na stranicama

http://www.gynaecolperinatol.com

nalaze se brojevi web časopisa

Gynaecologia et Perinatologia.

 
 

Aktualne teme

Linkovi

Hrvatsko drustvo za ginekogiju i opstetriciju 
http://www.hdgo.hr/

 

Hrvatski liječnički zbor
http://www.hlz.hr/portal/index.php

 

Hrvatska liječnička komora
www.hlk.hr
 
Ministarstvo zdravlja
http://www.zdravlje.hr/
 
 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 http://www.hzzo.hr

PREPORUKE ZA LIJEČENJE HIPERTIREOZE U TRUDNOĆI I ZA VRIJEME LAKTACIJE

Hipertireoza bilo kojeg uzroka može komplicirati trudnoću, međutim, najčešći uzrok je Gravesova bolest, odnosno klinička hipertireoza. Povišene vrijednosti HCG u ranoj trudnoći najčešći su uzrok supkliničke hipertireoze. Ona je obično prolazna u prvoj polovici trudnoće i manje teška u odnosu na Gravesovu bolest. Dijagnoza hipertireoze se postavlja na temelju niskih vrijednosti TSH (< 0,1mIJ/L) u serumu kao i visokim vrijednostima slobodnih i ukupnih T4 i T3. Učestalost hipertireoze u trudnoći je rijetka i iznosi oko 0,1 – 0,4%.

Opširnije...

OPSTETRIČKO KRVARENJE – preporuke i postupci

Preporuke za zbrinjavanje opstetričkoga krvarenja (antepartalnog, peripartalnoga i postpartalnoga) zbirno su podastrte prema literaturnim izvorima i preporukama pazeći pritom na farmakoterapijske mogućnosti u Republici Hrvatskoj i dostupnoj opremi koja se u nas koristi.

Opširnije...

INDEKS TJELESNE MASE I ISHOD TRUDNOĆE

Prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije mršavost, normalna, prekomjerna tjelesna težina i pretilost su defi nirani prema indeksu tjelesne mase. Mršavost, prekomjerna tjelesna težina i pretilost u trudnoći povećavaju rizik za lošiji majčin i perinatalni ishod. Cilj istraživanja je bio analizirati utjecaj indeksa tjelesne mase kod žena prije i za vrijeme trudnoće i prirasta težine tijekom trudnoće na pojavu majčinog i neonatalnog pobola.

Opširnije...

TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE U PRETILIH ŽENA

Pretilost utječe na psihičko, fizičko i emocionalno zdravlje, povećava učestalost hipertenzije, dijabetesa, seksualne disfunkcije, kardiovaskularnih bolesti i smanjuje kvalitetu života. Pretilom se smatra svaka žena s indeksom tjelesne mase većim od 30 kg/m2, što ima negativne posljedice na opće i reprodukcijsko zdravlje. Među pretilim trudnicama opisana je veća učestalost ranih habitualnih pobačaja, prirođenih anomalija, prijevremenog porođaja, preeklampsije,
gestacijskog dijabetesa, carskog reza, poremećaja fetalnog rasta i tromboembolijske bolesti. Pretilost je združena s lošijim majčinim i perinatalnim ishodom. U kasnijem životu djeca pretilih majki češće obolijevaju od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i metaboličkog sindroma. U ovom preglednom članku autori daju preporuke za predkoncepcijsku obradu, antenatalnu, intrapartalnu i postpartalnu skrb pretilih trudnica i skrb njihove novorođenčadi.
 

Kompendij održanoga tečaja „Opstetrički šok", održanoga 19. ožujka 2016. godine

Poštovani kolegice i kolege, zbog velikog interesa za tekstualne materijale simpozija „Opstetrički šok", održanoga 19. ožujka 2016. godine u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ donosimo Vam materijale koje možete preuzeti ovdje

KONVENCIONALNA RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA NAJČEŠĆIH PATOLOŠKIH STANJA PROBAVNOG SUSTAVA KOD NOVOROĐENČETA

Probavni sustav neonatusa posjeduje svoje anatomske i fiziološke karakteristike koje se razlikuju od onih u starijoj dječjoj i odrasloj dobi. Najčešća patološka stanja probavnog sustava koja se manifestiraju u novorođenačkom periodu uključuju razvojne anomalije, stanja nastala kao posljedica nezrelosti i genetskih bolesti. U svrhu što točnije i pravovremene dijagnoze istih potrebna je bliska suradnja kliničara s radiologom.

Najčešći poremećaji probavnog sustava u novorođenačkom periodu su atrezija jednjaka i traheoezofagealna fistula, zatim atrezije i stenoze duodenuma i tankog crijeva, poremećaji rotacije i fiksacije, mekonijski ileus, nekrotizirajući enterokolitis, Hirschprungova bolest te anorektalne atrezije.

Opširnije...

ENDOTELIN U LJUDSKOJ POSTELJICI

Endotelin – 1 (ET-1) je član obitelji endotelina koja se sastoji od tri peptida , ET-1, ET-2 i ET-3, a kodirana je genima na različitim kromosomima. Endotelini imaju središnju ulogu u regulaciji tonusa krvnih žila. Osim spomenute, najpoznatije druge funkcije su regulacija staničnih procesa poput invazije, proliferacije, migracije i apoptoze. U odnosu na netrudno stanje, normalna trudnoće povezana je s oko 60% nižom koncentracijom ET-1 u plazmi. U trudnoća kompliciranih preeklampsijom povećana je razina ET-1 u krvi majke što odgovara vrijednostima u netrudnom stanju.

Opširnije...

KEFALHEMATOM – MOGUĆI PERINATALNI NEURORIZIČNI ČINITELJ

Kefalhematom je nakupina krvi između lubanjske kosti i periosta, i ovisno o svojoj kliničkoj prezentaciji, može pripadati činiteljima perinatalnog rizika.

Cilj ovog rada je prikazati najčešće ultrazvučne (UZV) promjene mozga u novorođenčadi s kefalhematomom i procijeniti eventualni neurorizik u ispitivanoj populaciji.

Metode. Retrospektivno su analizirane UZV promjene mozga u zdrave donošene novorođenčadi s kefalhematomom, te pridruženi anamnestički 

i klinički činitelji rizika. Obuhvaćeno je 2970 ispitanika tijekom jedne kalendarske godine u rodilištu naše ustanove. 

Opširnije...

 
 
 
 

Literatura

Lijekovi u trudnoći i laktaciji

 

Česte su bolesti u trudnoći kao što su astma, gastrointestinalne bolesti, psihijatrijske bolesti, bakterijske i virusne infekcije i konvulzije. Astma je češća kronična respiratorna bolest mladih žena koja komplicira trudnoću.Više...

 

Diabetes u žena

 

Šećerna bolest jedna je od učestalijih komplikacija trudnoće, a pojavljuje se u oko 3% trudnica. Prije otkrića inzulina dijabetičarke su teško ostajale trudne. Ako je došlo do trudnoće, perinatalni i materni mortalitet bio je visok. Nakon što je omogućeno liječenje inzulinom (1930.) materni mortalitet izrazito se snizio..Više...

 

Bolesti štitnjače u trudnoći

 

Bolesti štitnjače su česte u žena, a naročito za vrijeme reproduktivne dobi. Poremećena funkcija štitnjače utječe na smanjenu sposobnost fertilizacije, tijek trudnoće, zdravlje fetusa i zdravlje majke i novorođenčeta nakon porođaja. Zbog smanjenog imunološkog odgovora trudnoća mijenja tijek autoimune bolesti štitnjače. Više...