Prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije mršavost, normalna, prekomjerna tjelesna težina i pretilost su defi nirani prema indeksu tjelesne mase. Mršavost, prekomjerna tjelesna težina i pretilost u trudnoći povećavaju rizik za lošiji majčin i perinatalni ishod. Cilj istraživanja je bio analizirati utjecaj indeksa tjelesne mase kod žena prije i za vrijeme trudnoće i prirasta težine tijekom trudnoće na pojavu majčinog i neonatalnog pobola.

 Ispitanice i metode istraživanja. Istraživanje je bilo retrospektivno. Ukupno je analizirano 4646 trudnica u kojih je oralni test tolerancije glukoze učinjen između 24. i 32. tjedna trudnoće, a koje su rodile u razdoblju od 2013. do 2015. godine u Klinici za ženske bolesti i porođaje, KBC Zagreb.

U skupini mršavih je bilo 176 (3,8%) trudnica, u skupini s normalnom težinom je bilo 3054 (66%) trudnica, u skupini s prekomjernom tjelesnom težinom je bilo 949 (20,4%) trudnica, a u skupini pretilih je bilo 467 (10,1%) trudnica.

Analizirani su sljedeći podaci: dob trudnica, indeks tjelesne mase trudnica, prirast težine trudnica, paritet, učestalost preeklampsije, način dovršenja trudnoće (carski rez, vaginalni porođaj, vakuum ekstrakcija), novorođenačka težina, ponderalni indeks, fetalna makrosomija, Apgar indeksi u 1. i 5. minuti. Prikazane su srednje vrijednosti i standardne devijacije. U analizi podataka korišten je statistički program SPSS ver. 17. Izračunati su c2-test, i ANOVA. Istraživani podaci su uspoređivani između kontrolne skupine i istraživanih skupina. Vrijednost p<0,05 se smatrala značajnom. Relativni rizik (RR) i njegova standardna greška 95% CI se računala prema Altmanu. Rezultati. U skupini trudnica s normalnom tjelesnom težinom i mršavih učestalost gestacijskog dijabetesa je bila 18,5% odnosno 20,5%, dok je u skupinama trudnica s prekomjernom tjelesnom težinom i pretilih trudnica učestalost gestacijskog dijabetesa bila 30,5% odnosno 39,2%.

Manifestni dijabetes (diabetes in pregnancy ili overt diabetes) se javlja kod 0,8% trudnica s normalnom tjelesnom težinom i 0,5% mršavih trudnica, 1,2% trudnica s prekomjernom tjelesnom težinom te 3% pretilih trudnica. Relativni rizik za gestacijski dijabetes u trudnica s prekomjernom težinom je 1,64 (95% CI 1,45-1,85; P<0,001), a u pretilih trudnica 2,1 (95% CI 1,8-2,40; P<0,001). S povećanjem indeksa tjelesne mase povećava se učestalost gestacijskog dijabetesa. Gestacijska hipertenzija se javlja u 1,7% mršavih trudnica, 2,8% trud nica s normalnom tjelesnom težinom, 7,4% trudnica s prekomjernom tjelesnom težinom i 25,7% pretilih trudnica. Relativni rizik za gestacijsku hipertenziju trudnica s normalnom težinom iznosi 2,6 (95% CI 1,9-3,6 ; P<0,001), a za skupinu pretilih trudnica 8,9 (95% CI 6,9-11,57 (P<0,001). I učestalost gestacijske hipertenzije se povećava s povećanjem indeksa tjelesne mase. U usporedbi s trudnicama normalne tjelesne težine, veći rizik za makrosomiju imaju trudnice s prekomjernom tjelesnom težinom (RR=1,4; 95% CI 1,18-1,6; P<0,001) i pretile trudnice (RR= 1,4; 95% CI 1,2-1,7; P<0,001). Povećan je i rizik za veću učestalost carskog reza: 1,9 (95% CI 1,4-2,6; P<0,001) za mršave trudnice, 1,3 (95% CI 1,1-1,6; P<0,01) za trudnice s prekomjernom težinom, a i za skupinu pretilih trudnica (RR=2,1; 95% CI 1,8-2,; P<0,001). Od ukupno 4646 trudnica, 348 (7,5%) je imalo prirast tjelesne težine do 8 kg, 2836 (56,7%) je imalo prirast tjelesne težine između 9–15 kg, a 1662 (35,8%) je imalo prirast težine ≥16 kg. Učestalost rađanja makrosomne djece u skupini trudnica koje su dobile na težini do 8 kg iznosi 10,6%. U skupini trudnica koje su imale prirast težine između 9–15 kg učestalost rađanja makrosomne djece iznosi 12,6%, a u skupini trudnica koje su imale prirast tjelesne težine ≥16 kg učestalost rađanja makrosomne djece iznosi 22,6% (RR=1,9; 95% CI 1,7-2,2; P<0,001). Učestalost rađanja hipotrofi čne novorođenčadi iznosi 11,9% kod mršavih trudnica, 3% kod trudnica normalne tjelesne težine, 3,1% kod trudnica s prekomjernom tjelesnom težinom te 1,7% kod pretilih trudnica. Zaključak. Mršave trudnice kao i trudnice s prekomjernom tjelesnom težinom i pretile te one koje su imale prekomjeran prirast težine tijekom trudnoće imaju povišen rizik za majčine i neonatalne komplikacije.

 

Preuzmite cijeli članak (EN)