Login form

Kontakt

Predsjednik:

prim. mr. sc. Branimir Peter

Adresa: Zavod za neonatologiju, Klinika za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka.

E-mail: branimir.peter@gmail.com

 

Tajnik:

Damir Ćerimagić, dr. med.

Adresa: Klinika za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka.

E-mail: damir.cerimagic@gmail.com

 

Prva dopredsjednca:

Prof dr. sc. Marina Ivanišević

Adresa: Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, Petrova 13, 10000 Zagreb

E-mail: marina.ivanisevic@pronatal.hr

 

Druga dopredsjednica: 

Doc. dr. sc. Tea Štimac

Adresa: Klinika za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka.

E-mail: tea.stimac2@gmai..com 

 

Rizničar:

Doc. dr. sc. Josip Juras

Adresa: Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, Petrova 13, 10000 Zagreb

E-mail: josipjuras@gmail.com

 

Članovi: 

Doc. dr. sc. Andrijana Muller

Dr. Bernarda Medlobi Vinković

Prof. dr. sc. Boris Filipović Grčić

Dr. Boris Lovrić

Dr. Ivan Krajinović

Dr. Ivan Zmijanović

Dr. sc. Josip Đelmiš, prof. emerit.

Dr. Marija Bucat

Prim. dr. sc. Milan Stanojević

Prof. dr. sc. Ratko Matijević

Prof. dr. sc. Vesna Košec

Prof. dr. sc. Vesna Milas

 

 

Događanja:

 

 

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“,
Velika dvorana,
Zagreb, Mirogojska 16
Vrijeme održavanja: subota, 19. ožujka 2016.